ΜΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 122 – 117 41 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 801104532 – ΑΡ.ΓΕΜΗ: 149196303000
Δ.Ο.Υ Α’ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019