Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Ποιοί είμαστε

Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΜΕΓΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “MEGA BROKER SA” (εφεξής καλούμενη Mega Brokers) η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φαλήρου 91 & Ζαν Μωρεάς, με αριθμό ΓΕΜΗ 69618703000, με ΑΦΜ 998300503, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, υπό την ιδιότητά της ως ασφαλιστικός πράκτορας, με ειδικό αριθμό μητρώου 6317 στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Στα πλαίσια της δραστηριότητάς μας δημιουργήσαμε το site www.megainsurance.gr τους όρους χρήσης του οποίου μπορείτε να διατρέξετε στο αντίστοιχο έγγραφο της ιστοσελίδας μας. Με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής πρακτόρευσης. Οι υπηρεσίες μας συνίστανται στην ανάληψη με σύμβαση έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών, με τις οποίες η Mega Brokers συνεργάζεται, έχοντας συνάψει σύμβαση ασφαλιστικής πρακτόρευσης. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει, συμβουλεύει, προπαρασκευάζει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων ασφαλιστικές συμβάσεις.

Ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές επεξεργαζόμαστε με τρόπο σύννομο και διάφανο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ), πάντα με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα των φυσικών προσώπων σύμφωνα τον Γενικό Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως ΓΚΠΔ) και την Ελληνική Νομοθεσία.

Η Mega Brokers από κοινού με την ασφαλιστική εταιρεία την οποία θα επιλέξετε και τυχόν τρίτων διαμεσολαβούντων (Συνεργατών) μας, αποτελούν τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία τους κοινοποιούνται με την συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων.

Η παρούσα Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης του διαδικτυακού τόπου www. megainsurance.gr και κατά καιρούς επικαιροποιείται.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ)», αφορά κάθε πληροφορία (όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ΑΦΜ κ.ά.) που είτε από μόνη της είτε συνδυαστικά προσδιορίζει ή μπορεί να προσδιορίσει άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητα του φυσικού προσώπου (υποκείμενο των δεδομένων).

Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο www.megainsurance.gr και προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχουμε (π.χ. να λάβετε προσφορά ασφάλισης, εγγραφή σε ενημερωτικά- διαφημιστικά έντυπα) χρειάζεται να μας γνωστοποιήσετε προσωπικές σας πληροφορίες. Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής: Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι απαραίτητο να συλλέξουμε πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, e-mail. Ανάλογα με το ασφαλιστικό προϊόν που επιθυμείτε την διαμεσολάβηση της Mega Brokers θα πρέπει να μας κοινοποιήσετε και άλλες πληροφορίες, όπως π.χ.

Α) για τα ασφαλιστήρια αυτοκινήτου και μηχανής : τον αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό αδείας, στοιχεία διπλώματος οδήγησης, μάρκα αυτοκινήτου, παλαιότητα κλπ.

Β) για τις ασφαλίσεις κατοικιών : είδος κατοικίας (κύρια ή εξοχική), αριθμός οικοδομικής αδείας, στοιχεία ακινήτου (έτος κατασκευής, όροφος, κλπ.) είδος κατασκευής, αξία περιεχομένου κλπ.

Γ) για τα ασφαλιστήρια κλάδου ζωής : εκτός από τις πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας που συλλέγουμε όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, e-mail , ενδέχεται να ζητήσουμε δεδομένα υγείας – οικογενειακό ιστορικό, και παρόμοιες πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται δυνάμει της ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και στην συμπλήρωση των αιτήσεων ασφάλισης και άλλων απαραίτητων ασφαλιστηρίων εγγράφων (π.χ. έντυπο αναγκών) ανά κλάδο και προϊόν ασφάλισης (Ειδική Κατηγορία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο εξής ΕΚΔΠΧ).

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα υγείας που έχουν συλλεγεί με σκοπό την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης στον κλάδο υγείας δεν επεξεργάζονται από την Mega Brokers. Τα δεδομένα αυτά θα τύχουν επεξεργασίας από την ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων υγείας σας από την ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σας, σε περίπτωση που συνάψετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο στον κλάδο της υγείας.

Επίσης συλλέγουμε δεδομένα από τις αιτήσεις ασφάλισης τα δικαιολογητικά έγγραφα, τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα ηλεκτρονικά μηνύματα ή οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί σας.

Σε περίπτωση που παρέχετε πληροφορίες για τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να έχετε τη λάβει την άδεια του για να μας κοινοποιήσετε στοιχεία ΔΠΧ και επίσης θα πρέπει να έχει ενημερωθεί για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Σας γνωρίζουμε ότι συλλέγουμε ΔΠΧ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της MEGA BROKER και σας ενημερώνουμε ότι οι τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιούνται στο τηλεφωνικό μας κέντρο καταγράφονται νόμιμα.

Επίσης ενδέχεται η συλλογή ΔΠΧ, σε οποιαδήποτε στάδιο κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας.

Τέλος κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο www.megainsurance.gr συλλέγονται δεδομένα μέσω της χρήσης cookies.

Ανήλικοι 

Οι υπηρεσίες του ιστότοπου  www.megainsurance.gr δεν προορίζονται για άτομα κάτω των 18 ετών. 

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για: 

 • Για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου και την απρόσκοπτη χρήση του από τους επισκέπτες. Ενδέχεται να χρειαστούμε πληροφορίες για την σωστή προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
 • Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης σας. Να επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα μας έχετε θέσει ή να ικανοποιήσουμε οποιοδήποτε αίτημά σας.
 • Προσαρμογή της εμπειρίας των χρηστών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνολικά τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες μας ως ομάδα τις υπηρεσίες και τους πόρους που παρέχονται στον ιστότοπό μας.
 • Να υποστηρίξουμε τυχόν προκύπτουσες νομικές αξιώσεις μας.
 • Να προτείνουμε πρόσθετες καλύψεις ή άλλο ασφαλιστικό πακέτο αξιολογώντας π.χ. την ηλικία σας, την διεύθυνσή σας, την παλαιότητα του οχήματός σας,

Ποια είναι η νομική βάση για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που έχουμε λάβει με τη θέλησή σας, έχοντας τη συγκατάθεσή σας προς τούτο ή όταν η επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και πιο συγκεκριμένα στις κάτωθι περιπτώσεις :

 1. Για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης: Στα πλαίσια της εκτέλεσης υπηρεσιών Ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που έχουμε αναλάβει έναντι των χρηστών μας και των συνεργαζόμενων με εμάς ασφαλιστικών εταιρειών
 2. Για εξυπηρέτηση πελατών/ χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.megainsurance.gr καθώς και για την διαχείριση παραπόνων
 3. Νομική υποχρέωση: σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωση. 
 4. Δημόσιο Συμφέρον: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. 

Επιπλέον επεξεργαζόμαστε τα ΔΠΧ εφόσον έχουμε την συγκατάθεσή σας για τους κάτωθι σκοπούς :

Για διαφημιστικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες όπως αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή SMS, η τηλεφωνική ενημέρωσή σας για προτεινόμενα ασφαλιστικά προγράμματα, για να βελτιώσουμε την πελατειακή σας εμπειρία, για την στατιστικούς σκοπούς και έρευνες ικανοποίησης πελατών, σχετικά με παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του διαδικτυακού τόπου www.megainsurance.gr .

Την σχετική συγκατάθεση μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας, δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Επίσης χρησιμοποιούμε λογισμικό, που επιτρέπει την χαρτογράφηση της συμπεριφοράς των χρηστών όσον αφορά τις ανάγκες τους και την περιήγησή τους στον ιστότοπο. www.megainsurance.gr. Μας δίνει στοιχεία όπως ο χρόνος που χρειάζονται οι χρήστες σε κάθε σελίδα, τα μοτίβα κύλισης κλπ., και με τα στοιχεία που συλλέγουμε εντοπίζουμε τις περιοχές του ιστότοπου που χρειάζονται βελτίωση

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας – Πως κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές η Mega Brokers διαβιβάζει τα ΔΠΧ στην ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σας για την σύναψη του ασφαλιστικού συμβολαίου.

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας ή σε εξωτερικούς συνεργάτες μας, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε παρόχους υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε παρόχους υπηρεσιών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας, σε παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής και διαδικτυακών συναλλαγών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Στην περίπτωση επεξεργασίας των ΔΠΧ κατόπιν συναίνεσης της επεξεργασίας για διαφημιστικούς σκοπούς, ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία έχουμε συνάψει συμβάσεις για την προώθηση των ενεργειών μας.

Η Mega Brokers παραμένει υπεύθυνη απέναντί σας για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία σέβονται τα δεδομένα σας

Οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Διεθνής Μεταφορά Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποστέλλονται εν γνώσει μας σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ εκτός εάν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν γίνει αποστολή δεδομένων σας σε τέτοιες χώρες θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε το επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση ενημέρωσής μας ή/και υποψίας αποστολής ή επεξεργασίας δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ εκ μέρους συνεργάτη μας ή τρίτου και στο πλαίσιο διασφάλισης της σύννομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διερευνήσουμε γρήγορα το γεγονός και θα δράσουμε ανάλογα το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, όπου κρίνεται σκόπιμο και στο πλαίσιο της ορθής άσκησης των δικαιωμάτων σας θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε για τις παραπάνω ενέργειες με όποιο μέσο η Εταιρεία κρίνει ως πρόσφορο.

Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης 

Η MEGA BROKERS δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις. Οι σημαντικές αποφάσεις που αναφέρονται στην ασφάλισή σας λαμβάνονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, σύμφωνα με τις ισχύουσες από αυτές Πολιτικές Απορρήτου και τους γενικούς και ειδικούς όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων.

Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται τα δεδομένα σας 

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό, εκτός εάν υπάρχει νομική πρόβλεψη για περαιτέρω διατήρησή τους ή τα χρειαζόμαστε για να καλύψουμε και να εκπληρώσουμε νομικές μας αξιώσεις.

Σε περίπτωση που συνάπτετε σύμβαση με την διαμεσολάβηση της Mega Brokers τα ΔΠΧ διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ενεργή σύμβαση με την ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σας

Cookies του προγράμματος περιήγησης στο Web

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ένα αρχείο cookies αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού και επιτρέπει στην Υπηρεσία ή σε κάποιον τρίτο να σας αναγνωρίσει και να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψή σας και να κάνει την Υπηρεσία πιο χρήσιμη για εσάς.

Προκειμένου να λάβετε επαρκή ενημέρωση για τα Cookies που χρησιμοποιούμε και να προβείτε στις ρυθμίσεις που επιθυμείτε παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies του ιστότοπου μας

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας

Εφαρμόζουμε κατάλληλες πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών σας πληροφοριών, του ονόματος σας και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον ιστότοπό μας.

Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων έχει θεσπίσει τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνειας (άρθρα 12-14 ΓΚΠΔ) : Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να

Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) : Μπορείτε να ενημερωθείτε από εμάς εάν και με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, ποια ακριβώς δεδομένα τηρούμε για εσάς, για πόσο χρονικό διάστημα, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης.

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 17 ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών πληροφοριών και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων

Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη άρθρο 17 ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των δεδομένων σας από τα αρχεία που τηρούμε. Το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε περιορισμούς π.χ. όταν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα στα πλαίσια εκτέλεσης σύμβασης.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ) : Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε δώσει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) : Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμούν τυχόν αντιρρήσεις για την επεξεργασία.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα έχουμε την δυνατότητα να αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά και να μην προβούμε σε περαιτέρω επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) : Μπορείτε να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να άρετε τη συναίνεσή σας οπότε και θα πάψουμε την επεξεργασία αν δεν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι που να δικαιολογούν την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας.

Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε με την αποστολή e-mail στο [email protected]

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 , Αθήνα +30 210 6475600, email : [email protected] 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστότοπου

Η Mega Brokers έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώσει αυτή την Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστότοπου και να γνωρίζετε τις τροποποιήσεις.

Αποδοχή των όρων

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Η συνέχιση της χρήσης του Δικτυακού Τόπου μετά την γνωστοποίηση των αλλαγών σε αυτήν την πολιτική θεωρείται ότι αποδέχεστε τις αλλαγές αυτές.

Ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων

H MEGA BROKERS SA επιθυμεί να ενημερώσει τους πελάτες και τους Συνεργάτες της ότι οι εισερχόμενες κλήσεις καταγράφονται υπό τους ακόλουθους όρους: Η καταγραφή της κλήσης ενδέχεται να λάβει χώρα στο πλαίσιο νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων μιας εμπορικής συναλλαγής ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα με προϋπόθεση τη συγκατάθεση του συναλλασσόμενου πελάτη/συνεργάτη που ηχογραφείται.

Η κλήση εφόσον καταγραφεί, αποθηκεύεται κατά ανώτατο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Σε ειδικές περιπτώσεις απόδειξης συναλλαγών, προάσπισης των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων μερών, έγερσης αξιώσεων ή όταν προβλέπεται από διατάξεις νόμου ή αποφάσεις, δικαστικών αρχών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επίσης, ενδέχεται να διαβιβαστούν με ασφάλεια σε τρίτους, όπως ενδεικτικά : σε δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς του δημοσίου, Εποπτικούς φορείς. Οποιαδήποτε κατά τα ανωτέρω πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ηχογραφήσεις που διατηρούνται, καθώς και να λαμβάνετε πληροφορίες για όλα τα δεδομένα της ηχογράφησης που σας αφορούν, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα προσδιορίζοντας την ημερομηνία και ώρα της τηλεφωνικής συνομιλίας, απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο Πληροφοριακών Συστημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Επιπλέον, δικαιούστε να προβάλετε εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τη διόρθωση, δέσμευση, μη μεταβίβαση ή διαβίβαση ή διαγραφή μαγνητοφώνησης, εφόσον δε θίγονται τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας ή τρίτων προσώπων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να αποστείλετε εγγράφως το αίτημά σας στον Υπεύθυνο Πληροφοριακών Συστημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Mega Brokers έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy O icer - DPO) σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων τις πρακτικές αυτού του ιστότοπου ή τις συναλλαγές σας με αυτόν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας.

Email επικοινωνίας: [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 92 25 825

*Η παρούσα Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Ιστότοπου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 16 Σεπτεμβρίου 2022